Veelzijdigheid
en flexibiliteit,
van risicobeheersing
tot het onderhoud
van uw blusmiddelen

Lukkien Bedrijven adviseert en ondersteunt

 

Ten grondslag aan een goed arbeidsomstandighedenbeleid ligt een actuele, volledig en betrouwbare Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) zodat de risico’s in uw bedrijf gestructureerd aangepakt kunnen worden en de kans op ongevallen en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten tot een minimum worden beperkt.

Daarnaast kunnen wij u adviseren bij het implementeren en onderhouden van uw VCA bedrijfscertificatie. 

Onze activiteiten:

Risico-Inventarisatie en- Evaluatie
Uitvoeren en valideren RI&E en opstellen PvA

Veiligheidskundig advies en ondersteuning
Advies ADR-wetgeving, begeleiding preventiemedewerker

Ontruimingsplan
Ontwerp en onderhoud van een ontruimingsplan

Ontruimingsplattegronden
Tekenwerk voor ontruimingsplannen
 

Ontruimingsoefening / calamiteitentraining
Beoefenen van ontruimings-, calamiteiten- en bedrijfsnoodplannen

VCA bedrijfscertificering
Ondersteuning bij het opstellen en/of onderhoud van veiligheids(management)systemen

Overige diensten
Visuele inspectie/keuring ladders en trappen, levering en onderhoud AED-apparatuur
en EHBO-artikelen