Veelzijdigheid
en flexibiliteit,
van risicobeheersing
tot het onderhoud
van uw blusmiddelen

Brand preventie

Als ondernemer ben je verantwoordelijk om zorg te dragen voor een veilig en gezonde werkomgeving (zorgplicht). Er dienen maatregelen te worden getroffen om de kans op een brand tot een minimum te beperken.  Mocht er zich toch een brand voordoen dan zijn blustoestellen zeer waardevol. Deze maken  in het beginstadium, bij directe beschikbaarheid, een snelle bluspoging mogelijk. Het is zeer belangrijk brandbestrijdingsmaatregelen in samenhang te beschouwen.

Wij denken graag met u mee.

 

Een aantal diensten welke wij  aanbieden: 

Onderhoud van kleine blusmiddelen - REOB.

Blustoestellen, brandslanghaspels en droge blusleidingen.

Oplossingen voor elke materiaalsoort.

Wij kunnen u adviseren en ondersteunen bij alle soorten vraagstukken op het gebied van brandpreventie. Wij leveren, plaatsen en hervullen alle soorten kleine blusmiddelen. Ook het instrueren van uw medewerkers beschouwen wij als een absolute must en kunnen wij desgewenst voor u verzorgen..