Veelzijdigheid
en flexibiliteit,
van risicobeheersing
tot het onderhoud
van uw blusmiddelen

Ontruimingsplan.

Weet u hoe u moet handelen bij een calamiteit? Bent u voldoende voorbereid?

 

Volgens de Arbowet dient elk bedrijf doeltreffende maatregelen te treffen zodat in geval van nood de nodige acties ondernomen kunnen worden de calamiteit het hoofd te bieden. Met een ontruimingsplan kunt u aan de wettelijke eis voldoen. In samenwerking met Lukkien Bedrijven BV kan een kort en bondig plan opgesteld worden. In het plan worden afspraken opgenomen over maatregelen en voorzieningen specifiek naar uw praktijksituaties en risico's. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de norm NEN8112.

Terug naar begin.