Veelzijdigheid
en flexibiliteit,
van risicobeheersing
tot het onderhoud
van uw blusmiddelen

Ontruimingsplattegronden

Het grbruik van ontruimingsplattegronden hangt samen met de eis voor een ontruimimngsplan en een ontruimingsinstallatie. Dit is vastgelegd in het bouwbesluit en het gebruikersbesluit. Lukkien Bedrijven ontwerpt deze plattegronden conform de NEN-normen.

Door het positioneren van ontruimings(deel)plattegronden kunnen uw medewerkers, gasten en gebruikers kennis nemen van de vluschtroutes, plaatsing blusmiddelen en hulpverleningsmiddelen. Daarnaast kunnen de plattegronden gebruikt worden door de BHV-ers en Brandweer.

replika saat

Terug naar begin.