Veelzijdigheid
en flexibiliteit,
van risicobeheersing
tot het onderhoud
van uw blusmiddelen

Preventiemedewerker

Iedere organisatie dient een preventiemedewerker aan te stellen die belast is met de veilgheid en gezondheid op de werkvloer. Hij/zij dient er zorg voor te dragen dat de RI&E actueel blijft en er structureel zaken verbeteren op het gebied van deze Arbozorg.

De Preventiemedewerker van Lukkien Bedrijven kan hierbij ondersteuning bieden aan uw aangestelde Preventiemedewerker. Tot de taken van deze externe Preventiemedewerker behoren:

  • het actualiseren van de RI&E.
  • het geactualiseerde plan van aanpak voor het komende jaar communiseren met directie en personeel.
  • het opstellen van veiligheidsinstructies.
  • het controleren van de persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • het in kaart brengen van controles, keuringen en onderhoud van materieel.
  • controleren en updaten van de BHV-organisatie.

Terug naar begin.