Veelzijdigheid
en flexibiliteit,
van risicobeheersing
tot het onderhoud
van uw blusmiddelen

De RI&E als het fundament van het arbobeleid.

Iedere werkgever is verplicht om dusdanig beleid te voeren (zorgplicht) dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers, door de aan de arbeid verbonden aspecten, zo goed mogelijk wordt beheerst. Ten grondslag aan een goed arbeidsomstandighedenbeleid ligt de uitvoering van een actuele RI&E.

Lukkien Bedrijven beschikt over veiligheidskundigen welke u kunnen adviseren en ondersteunen bij het uitvoeren van uw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
Beschikt uw bedrijf niet over een RI&E, dan zal er een globale RI&E worden uitgevoerd.
Heeft u wel een RI&E maar dient deze te worden geactualiseerd dan kan er een update worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen wij ook adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van verdiepende RI&E’s / nadere onderzoeken en het verzorgen van de toetsing door een gecertificeerde arbodeskundige.​

Enkele redenen woaarom u een RI&E zou uitvoeren:

  • Omdat het moet. Alle werkgevers met werknemers in dienst zijn wettelijk verplicht (Arbowet art. 5) over een actuele RI&E te beschikken.
  • Om je in te dekken tegen aansprakelijkheidsrisico's.
  • Om het verzuim en de uitstroom WAI (Work Ability Index) te minimaliseren en letsel en schade door ongevallen, incidenten en calamiteiten te voorkomen.
  • Omdat het nodig is om een bepaald certificaat te behalen.
  • Omdat het bedrijf het zelf wil. ze ziet de meerwaarde ervan in en wil er haar voordeel mee doen.

Belangrijke links:

http://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/arbeidsomstandigheden/algemeen/rie/index.aspx

http://www.rie.nl

Terug naar begin.