Veelzijdigheid
en flexibiliteit,
van risicobeheersing
tot het onderhoud
van uw blusmiddelen

De RI&E als het fundament van het arbobeleid

Iedere werkgever is verplicht om dusdanig beleid te voeren (zorgplicht) dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers, door de aan de arbeid verbonden aspecten, zo goed mogelijk wordt beheerst. Ten grondslag aan een goed arbeidsomstandighedenbeleid ligt het opstellen van een actuele RI&E.

replica watches

Lukkien Bedrijven beschikt over veiligheidskundigen welke u kunnen adviseren en ondersteunen bij het opstellen van uw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
Beschikt uw bedrijf niet over een RI&E, dan zal er een globale RI&E worden uitgevoerd.
Heeft u wel een RI&E maar dient deze te worden geactualiseerd dan kan er een update worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen wij ook adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van verdiepende RI&E’s / nadere onderzoeken en het verzorgen van de toetsing door een gecertificeerde arbodeskundige.​

Belangrijke links:

https://www.inspectieszw.nl/

http://www.rie.nl

Terug naar begin.

fake Rolex